Velten&DeWith is NEN 4400-1 gecertificeerd en beschikt over het SNA keurmerk.

Nieuw kabinet: nieuwe regels voor ZZP’ers en vaste werknemers

17 okt 2017

De formerende partijen VVD, CDA, D66 en CU hebben een regeerakkoord opgesteld. Maandag hebben alle fracties ingestemd met de inhoud van dit akkoord. Goed om te weten wat dit voor ZZP’ers en werkgevers gaat betekenen.

Wet DBA van tafel

De omstreden regels van de wet DBA gaan van tafel. Als dit wordt doorgevoerd gaan alle modelovereenkomsten de prullenbak in. Het nieuwe kabinet wil digitaal een opdrachtgeversverklaring laten invullen waarmee opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf duidelijkheid en zekerheid krijgen bij het inhuren van ZZP’ers. In Groot-Brittannië wordt ook met een dergelijk systeem gewerkt.

De formerende partijen VVD, CDA, D66 en CU hebben een regeerakkoord opgesteld. Maandag hebben alle fracties ingestemd met de inhoud van dit akkoord. Goed om te weten wat dit voor ZZP’ers en werkgevers gaat betekenen.

Wet DBA van tafel

De omstreden regels van de wet DBA gaan van tafel. Als dit wordt doorgevoerd gaan alle modelovereenkomsten de prullenbak in. Het nieuwe kabinet wil digitaal een opdrachtgeversverklaring laten invullen waarmee opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf duidelijkheid en zekerheid krijgen bij het inhuren van ZZP’ers. In Groot-Brittannië wordt ook met een dergelijk systeem gewerkt.

Geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Er komt geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. In overleg met verzekeraars gaat het kabinet wel kijken of er goedkopere verzekeringen kunnen worden aangeboden.

Zelfstandigenaftrek en pensioenverzekering

Hierover is nog niets bekend. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hier niets mee gaat gebeuren.

Wet Werk en Zekerheid wordt hervormd

Zoals wel te verwachten was, wordt de wet Werk en Zekerheid aangepast:

  • Het ontslagrecht wordt verruimd;
  • Werkgevers krijgen de mogelijkheid om langere flexibele contracten aan te bieden, namelijk van 2 naar 3 jaar;
  • De proeftijd komt weer terug bij tijdelijke contracten;
  • Loondoorbetaling van zieke werknemers gaat van 2 jaar naar 1 jaar.

Met deze maatregelen probeert het kabinet werkgevers een impuls te geven om meer werknemers in vaste dienst te nemen.