Velten&DeWith is NEN 4400-1 gecertificeerd en beschikt over het SNA keurmerk.

Brussel wil snellere aanpassing van Nederlands ZZP-stelsel

6 jun 2018

De Europese Commissie geeft in haar jaarlijks aanbevelingen het dringende advies om de ZZP-markt snel aan te pakken en niet tot 2020 te wachten met nieuwe regels om schijnzelfstandigheid te voorkomen.

De commissie constateert dat de groei van werkgelegenheid in Nederland vooral naar zelfstandigen en werknemers met flexcontracten gaat, zij maakt zich daar zorgen over. We moeten wel opmerken dat in het eerste kwartaal van 2018 het aantal vaste contracten sneller is gegroeid van het aantal flexcontracten. Waarschijnlijk heeft de commissie deze informatie te laat gezien. De commissie ziet een groot verschil in arbeidsrechtelijke bescherming, fiscale behandeling en sociale zekerheid tussen werknemers in loondienst en ZZP’ers.

Financiële prikkels voor ZZP wegnemen

Het huidige kabinet wil via de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de aanpassing van de Wet DBA de nodige veranderingen doorvoeren. De commissie ziet dit maar stelt dat het niet genoeg is. Zo stelt ze: “Although some measures have been taken and additional ones have recently been announced, some of these factors still create financial incentives for employees to start working as self-employed or favour hiring them under a temporary contract.

De Commissie adviseert dus om de starters- en zelfstandigenaftrek aan te passen. Er zijn politieke partijen die dit ook willen maar Rutte III heeft dit niet haar regeerakkoord opgenomen.
Verder vindt de commissie het onverantwoord dat de aanpassing van de Wet DBA tot 2020 blijft liggen. Minister Koolmees heeft inmiddels toegezegd voor de zomer met nieuwe plannen te komen voor de hervorming van de Wet DBA. Tenslotte wordt er door de commissie op gewezen dat veel zelfstandigen onderverzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. “This could affect the sustainability of the social security system in the long run.

Samenvattend beveelt de commissie het kabinet aan om de prikkels om tijdelijke contracten af te sluiten of ZZP’ers in te huren te verminderen, actief sociale zekerheden voor ZZP’ers aan te moedigen en schijnzelfstandigheid aan te pakken.