Blockchain – wat is het en wat kan het?

2 jan 2018

Er wordt beweerd dat Blockchain de grootste uitvinding van het internet is. Dan komt toch de vraag naar boven ‘wat is Blockchain en wat kunnen we er mee?’.

Blockchain is een nieuw soort database waarin transacties kunnen worden opgeslagen. Dit kunnen allerlei verschillende soorten transacties zijn. Je kunt denken aan betalingen maar ook uitwisseling van gegevens tussen 2 partijen zoals bijvoorbeeld contracten. Al deze transacties zijn blokjes informatie die digitaal worden ondertekend en zonder tussenkomst van een derde partij worden opgeslagen in een database.

Er kan niet gefraudeerd worden. Dat is de stellige mening van kenners. Sceptici zullen zeggen dat alles te kraken is. Onmiskenbaar is de ingenieuze techniek die wordt toegepast. Alle blokjes informatie worden met cryptografie onleesbaar gemaakt en deze blokjes worden opgeslagen in een groot netwerk van computers. Een nieuw blokje bevat altijd informatie van het vorige blokje en dat blokje weer van het blokje daarvoor. Zo ontstaat er een lange onveranderbare informatie keten.

De meeste databases zijn centraal georganiseerd ofwel alle gegevens worden op één centraal punt opgeslagen. Bij Blockchain is dat precies het tegenovergestelde, er is namelijk geen centraal punt maar meerdere knooppunten (computers) die allemaal een exacte kopie van de database bevatten. Die knooppunten worden ‘nodes’ genoemd.

Dan ontstaat toch de vraag wie er toezicht houdt op het Blockchain systeem. Die is er dus niet; er is geen instantie die toezichthouder is of eigenaar. Dit ligt feitelijk bij de gebruikers van het systeem. Iedere nieuwe transactie wordt door de knooppunten in de database opgeslagen. Daarvoor moet eerst een code gevonden worden die aangeeft dat de informatie klopt, alle knooppunten moeten het met elkaar eens zijn. Pas als dat zo is wordt de informatie opgeslagen.

Alle transacties in de database worden gekopieerd naar alle computers. Afhankelijkheid van één centrale database is er niet. Zou er iets gebeuren met één van de knooppunten zoals een hack of stroomuitval, dan zijn er altijd nog andere knooppunten met elk hun eigen kopie van de database. Dit maakt de Blockchain technologie veiliger dan de huidige datanetwerken waarbij we vrijwel altijd een centrale database hebben.

Blockchain is een open technologie die voor allerlei toepassingen gebruikt kan worden. Dit betekent dus dat er verschillende soorten Blockchain databases gebouwd kunnen worden. Voor iedere database wordt een protocol (spelregels) opgesteld waaraan de database en het gebruik ervan moeten voldoen. Een groot voordeel kan zijn dat allerlei papieren contracten en documentatie vervangen kan worden door slimme elektronische documenten. Dat kan veel processen efficiënter maken.